Éischt-Hëllefs-Cours (Sprooch vum Cours: Lëtzebuergesch)

Beschreibung

Säit dem 1. Juli 2018 gëtt nach just een eenzegen Éischt-Hëllefs-Cours ugebueden. Dësen ëmfaasst 16 Stonnen an behandelt folgend Thema'en:

- Den Accident an d'Wonnen

- Verbrennungen an Verbänn

- Bluddungen an Bréch

- Bewosstlosegkeet an stabil Säitelag

- Ootmung an Reanimatioun cardio-pulmunaire

- Häerz, AED/DSA an Reanimatioun vum Kand

- Ausdoen vun engem Motorradshelm an stabil Säitelag

 

Öffentlich

Luxemburgisch

Kevin ENDERS

19.06 - 05.07.2019

  • 06.07.2019 08:00 - 12:00
  • 06.07.2019 13:00 - 17:00
  • 20.07.2019 08:00 - 12:00
  • 20.07.2019 13:00 - 17:00

min: 12, max: 25

25